Compensa

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group to firma oferująca szeroki wachlarz ubezpieczeń. Spółka jest są częścią międzynarodowej Vienna Insurance Group – wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1997 roku.
 
Jednym z wielu produktów, które oferuje Compensa TU na Życie S.A., warto jest się zainteresować indywidualnym ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TopFundusz.
 

TopFundusz

 • składka opłacana jest regularnie,

 • umowa zawierana jest na czas nieokreślony,

 • Ubezpieczonym może być osoba mająca ukończone 3 miesiące życia oraz nie więcej niż 55 lat.

Top Premia

W TopFunduszu premiowane jest długoterminowe oszczędzanie – Compensa wypłaca Premię za lojalność: 3×10%. W 6., 11. i 16. roku ubezpieczenia Towarzystwo powiększa każdą wpłaconą przez Klienta składkę funduszową o 10% uśrednionej rocznej składki funduszowej należnej i opłaconej bezpośrednio przed 5., 10. i 15. rocznicą umowy ubezpieczenia.

Top Elastyczność

TopFundusz jest elastycznym programem, który można na bieżąco dostosowywać do aktualnych potrzeb:

 • zmieniać wartość składki regularnej,

 • aktywnie zarządzać inwestycją: za pośrednictwem serwisu mojaCompensa.pl można składać elektroniczne dyspozycje konwersji jednostek oraz zmiany alokacji składki (12 darmowych konwersji i 12 darmowych zmian alokacji składki w każdym roku ubezpieczenia),

 • już po 3 roku ubezpieczenia (po opłaceniu wszystkich należnych w tym czasie składek) można zawiesić opłacanie składek,

 • w każdym momencie trwania umowy można wpłacać składki dodatkowe  (minimalna wartość składki dodatkowej: 1 000 zł) – Klient ma natychmiastowy dostęp do aktywów powstałych z wpłaconych składek dodatkowych,

 • po rozwiązaniu umowy Klient ma 6 miesięcy na jej przywrócenie. 

Top Inwestycja

Alokacji składki można dokonać na różne sposoby, do wyboru są:

 • gotowe aktywnie zarządzane portfele funduszy UFK Expert: Dynamiczny, Selektywny lub Ochrony Kapitału,

 • fundusze C-QUADRAT ARTS aktywnej alokacji o zasięgu globalnym, dostępne na rynku polskim tylko w ofercie Compensa,

 • inne fundusze z wyceną dzienną, nominowane w PLN, EUR lub USD. Od grudnia 2011 roku dostępne są nowe UFK: Investor Akcji Dużych Spółek, UniKorona Akcje, ING Globalny Długu Korporacyjnego, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców, Pioneer Surowców i Energii.