Ubezpieczenie medyczne / zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie medyczne ważne na całym świecie z Sumą Ubezpieczenia 2 MLN EURO – Best Doctors Ubezpieczenie. Medycyna bez granic – Best Doctors to opieka medyczna, na najwyższym światowym poziomie. W razie poważnego stanu chorobowego dostęp do najlepszych zagranicznych lekarzy specjalistów, którzy pomogą powrócić do zdrowia.Ubezpieczony będzie miał pewność, że postawiona diagnoza jest prawidłowa. Plan leczenia najlepszy z możliwych, oparty o najnowszą wiedzę medyczną.

W przypadku zdiagnozowania poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawek serca lub zabiegów neurochirurgicznych, ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty przygotowania raportu na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej. Opracowana przez zagranicznych ekspertów medycznych opinia, dotycząca postawienia diagnozy będzie zawierała również propozycje dalszego leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

 

Osoba ubezpieczona zyskuje możliwość leczenia w renomowanej placówce zagranicznej. W oparciu o analizę zdrowia na podstawie zebranej dokumentacji medycznej, ubezpieczyciel zgodnie z umową przygotowuje miejsce w placówce medycznej za granicą i organizuje cały proces leczenia.

Ubezpieczyciel organizuje:

  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełną opiekę po niej,
  • podróż do domu,
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju – aż do 50 000 euro.

Dodatkowo ubezpieczony otrzymuje wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu – 100 euro / dzień / max 60 dni.

Osoba ubezpieczona po powrocie do Polski, ma dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w ramach kontynuacji leczenia w ciągu 24 m-cy od daty wskazanej w pierwszym wstępnym certyfikacie leczenia.

Grupowe ubezpieczenie medyczne

Po leczeniu za granicą kraju, ubezpieczyciel nadal wspiera ubezpieczonego na drodze do osiągnięcia zdrowia. Będąc już w kraju, można korzystać bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji z usług medycznych takich jak: badania laboratoryjne, biopsje, RTG, USG, tomografu, konsultacje lekarskie, rehabilitacja.

Jak zostać ubezpieczonym?

 Kliknij w poniższy przycisk i zostaniesz przekierowany do formularza i dokonaj formalności. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza deklaracja przystąpienia zostanie przesłana na Twój adres email. Po wydrukowaniu i podpisaniu deklarację wyślij na wskazany w dokumencie adres.