Proste kroki do ubezpieczenia – Ubezpieczeniowe grupy otwarte

Ubezpieczeniowe grupy otwarte

Grupy otwarte to rozwiązanie, w którym organizatorem  ubezpieczającym  jest: broker lub stowarzyszenie. Albo jeszcze ktoś inny, nie powiązany z ubezpieczonymi umową o pracę. Czy też umowa zlecenie. Broker ubezpieczeniowy Nestor Sp. z o.o. proponuje taką formę ubezpieczenia w ramach Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Nauki (SWRN) którą obsługuje multiagencja  Nestor Serwis.

Przede wszystkim Ubezpieczeniowe grupy otwarte, to najlepsze rozwiązanie dla osób, którzy nie mogą przystąpić do ubezpieczenia w tradycyjny sposób. Jednym słowem dla każdego chętnego. 

 

Ubezpieczeniowe grupy otwarte

 

Zapisanie się do ubezpieczenia lub dodanie kolejnego produktu ubezpieczeniowego odbywa się za pośrednictwem  strony produktowej.  

Z tego portalu, klienci mają możliwość zawarcia bardzo taniego ubezpieczenia z  składką miesięczną.

System „automatu ubezpieczeniowego” umożliwia zapisanie do ubezpieczenia  w trzech krokach, gdzie ostatni krok zawiera wydruk kompletu dokumentów gotowych do podpisu.

Po kliknięciu w link lub w obrazek wyświetli się strona na której dokonuje się wyboru ubezpieczenia. Po wybraniu potrzebnej opcji na przykład „Ubezpieczenie na życie ” wyświetli się oferta z wariantami ubezpieczenia.

 

 1. Krok pierwszy – wybór wariantu

 2. W kroku drugim – Wypełniasz poszczególne pola wpisując dane ubezpieczonego klienta i opcjonalnie osób uposażonych

 3. A w kroku trzecim – Na Twój adres e-mail zostanie wysłany z  automatu komplet dokumentów. Należy go wydrukować.

Podsumowując, po podpisaniu w oznakowanych miejscach kompletu dokumentów, opłać niezwłoczne składki i prześlij dokumenty na adres podany w e-mailu. Opłacenie ubezpieczenia dokonuje się na indywidualne konto w którym zawarty jest numer PESEL osoby ubezpieczanej.  Oryginalne podpisane dokumenty wyślij do Stowarzyszenia przed końcem miesiąca, który poprzedza miesiąc ochrony. Przykładowo, jeżeli osoba zainteresowana jest przystąpieniem od 01.05.2021 dokumenty najpóźniej powinny trafić do 25.04.2021r.

Dodatkowo każdy klient ma zagwarantowaną obsługę zakupionego ubezpieczenia przez indywidualnego opiekuna. Opiekun przez cały czas trwania umowy jest do dyspozycji klienta, doradzając mu w sprawach formalnych dotyczących realizacji ewentualnych roszczeń i udziela informacji w sprawach kompletowania dokumentacji.