Polityka Prywatności

Polityka Prywatności   Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Administrator oświadcza,że nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników Serwisu. Użytkownik ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych z Serwisu. Użytkownicy wyrażają zgodę na przesyłanie komunikatów drogą elektroniczną. …