Regulamin serwisu

Regulamin serwisu Czas Ludzie Pieniądze Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące przy korzystaniu z Czas Ludzie Pieniądze (zwanego dalej Serwisem). Zasady opisują wymagania i obowiązki zarówno użytkowników jak i administracje. Definicje. Serwis – Czas Ludzie Pieniądze znajdujący się pod adresem www.clp.biz.pl Użytkownik – Osoba korzystająca z serwisu Usługa – „ZAPYTAJ O PRODUKT” Administrator/Administracja …