Warto wiedzieć przed zakupem polisy ubezpieczenia na życie

Co Warto wiedzieć przed zakupem polisy    Przed zawarciem każdej umowy ubezpieczeniowej koniecznie przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia w skrócie OWU. Składając podpis pod umową, tym samym poświadczamy znajomość tego dokumentu. Każda umowa ubezpieczeniowa […]