Warto wiedzieć przed zakupem polisy ubezpieczenia na życie

Co Warto wiedzieć przed zakupem polisy  Przed zawarciem każdej umowy ubezpieczeniowej koniecznie przeczytajmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia w skrócie OWU. Składając podpis pod umową, tym samym poświadczamy znajomość tego dokumentu.Każda umowa ubezpieczeniowa aby była skuteczna, zgodnie z wymogami przepisów prawa, musi posiadać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. OWU – jest to zbiór podstawowych definicji, …