Ubezpieczenie na życie pod kredyt

Ubezpieczenie na życie pod kredyt bankowy

Ubezpieczenie na życie pod kredyt

Kredyt bankowy jest to pisemna umowa pomiędzy bankiem a jego klientem zwracającym się o pożyczenie mu określonej kwoty pieniędzy.  Bank udostępnia określoną kwotę w umowie na określony czas. Klient, czyli kredytobiorca zobowiązuje się zgodnie z umową zwrócić pobraną kwotę w cyklicznych ratach wraz z należnej bankowi prowizji wraz z odsetkami.

Tak możemy w skrócie określić naszą relacje z bankiem w sytuacji gdy potrzebujemy gotówkę na realizację zaplanowanych celów – inwestycji. Jeżeli przy kredytach na niskie kwoty bank nie żąda dodatkowych zabezpieczeń, tak przy kwotach kilkuset tysięcznych lub większych bank stawia dodatkowy warunek, zabezpieczenia kredytu hipoteką i polisą ubezpieczenia na życie.

Przy dokonywaniu formalności kredytowych, bank często  proponuje własną polisę na życie. Ceny tych polis są tańsze niż kupione indywidualnie. Jednak przy zakupie takiej polisy należy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia). Jak wiadomo cena nie zawsze idzie z jakością.

Niska cena może wynikać, że polisa chroni tylko od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Dlatego w OWU musimy sprawdzić zakres ubezpieczenia, poznać wszelkie zawarte definicje oraz tzw. wykluczenia. Wykluczenia to informacje ubezpieczyciela za co nie bierze odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia. 

Ubezpieczenie na życie pod kredyt bankowy

W każdej polisie ubezpieczenia na życie określamy tzw. osoby uposażone, czyli kto i ile otrzymuje z tytułu ubezpieczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. W przypadku zabezpieczenia kredytu to bank na podstawie cesji jest uposażonym i otrzymuje całą Sumę Ubezpieczenia (świadczenie). Świadczenie zostaje wypłacone bankowi w całości, niezależnie od wysokości zadłużenia.

Założenia bankowej polisy ubezpieczenia na życie wyglądają dosyć prosto, ale praktyki niektórych banków już takie proste nie są. Jak wiadomo banki z ubezpieczycielami wiążą relacje biznesowe i nie zawsze bank wnioskuje do ubezpieczyciela o wypłatę świadczenia z polisy aby spłacić kredyt i obciąża spłatą spadkobierców.

Oto kilka historii zawartych pod tym linkiem > KLIKNIJ <

Dlatego niekiedy warto dołożyć kilkanaście złotych więcej za indywidualne ubezpieczenie na życie i samodzielnie decydować co dalej. Polecamy bardzo dobre rozwiązanie proponowane przez Ergo Hestię. Jest to polisa Duo Protect z malejącą sumą ubezpieczenia w stosunku do zadłużenia i bardzo przystępną, konkurencyjną składką.

 Prezentacja Duo Protect  [ddownload id=”570″]